E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

INFORMATION OM KLINIKKEN

Den 1. Januar 2020 bliver Sidsel Rosenborg medejer af klinikken. Vi skifter derfor navn til "LÆGERNE LYNGBY HOVEDGADE". Vi er rigtig glade for at Sidsel har valgt at blive en fast del af klinikken. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

D.1.2.20 får vi en ny sygeplejerske, Signe Kirkedal, som led i en generel opnormering af klinikkens faste personale efter at Sidsel er indtrådt. Signe er 38 år og kommer fra en stilling som assisterende afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet. Dorte og Lærke fortsætter uændret.

D.30.12.19 er sidste dag for Ditte Beyer, som har været i klinikken i et år. Vi ønsker Ditte held og lykke fremover.

D.2.1.2020 starter Ditte Bjerregaard i klinkken. Hun skal være hos os til 31.3.20. Ditte har fri hver onsdag.

INFLUENZA

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, dog til udgangen af februar.

Tidligere har tilbuddet om gratis vaccination begyndt 1.oktober. Ændringen i år skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne, at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistofniveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.

I Danmark tilbydes fra sæson 2019/20 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod 2 influenza A-virus og 2 influenza B-virus.

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 2. maj 2019 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
   
 • Førtidspensionister
   
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:

  - kroniske lungesygdomme

  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

  - diabetes 1 eller 2

  - medfødt eller erhvervet immundefekt

  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

  - kronisk lever- og nyresvigt

  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

   
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
   
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
   
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
   
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

VANEDANNENDE MEDICIN

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til personlig konsultation i forbindelse med receptfornyelse samt til årskontrol med fokus på den medicin, du tager, herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler. Se evt. link til retningslinjerne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret

ATTESTPRISER

Attest

Pris

Sygemelding

Sygemelding studerende

250,00

100,00

Mulighedserklæring

500,00

Handicapparkering

500,00

Kørekortattest

500,00

Attestarbejde generelt

500,00 per påbegyndt 15 minutter

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag 8.00 - 15.30
Tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 18.00
Torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00

 

TELEFONISK

Mandag 8.00-12.00 og 13.00-14.00
Tirsdag 8.00-12.00 og 13.00-14.00
Onsdag 8.00-12.00 og 13.00-14.00
Torsdag 8.00-12.00 og 13.00-14.00
Fredag 8.00-12.00 og 13.00-14.00

PERSONALE

THOMAS LØKKEGAARD

Speciallæge i almen medicin

CHRISTINA BONDE

Speciallæge i almen medicin

SIDSEL LYKKE ROSENBORG

Speciallæge i almen medicin 

DITTE BJERREGAARD

Uddannelseslæge

Ansat: 2.1.19 - 31.3.20)

LÆRKE ROVSING

Lægesekretær

DORTE GREGERSEN

Sygeplejerske

JEPPE ELMER

Uddannelseslæge

(Ansat: 1.10.19 - 1.10.20)

SIGNE FEILING KIRKEGAARD

Sygeplejerske

Ansat fra 1.2.20.

KASPER ROSENBERG

Uddannelseslæge